Semlog

Знание, което не променя нашето поведение е безполезно. Но знанието, което го променя бързо губи значението си, защото с колкото повече информация разполагаме и колкото по-добре разбираме действителността, толкова по-бързо я променяме и толкова по-бързо знанията ни за нея остаряват. – Мичио Каку, “Бъдещето на разума”.

Semlog.org е LMS (Learning Management System) платформа за управление на обучението. Тя е виртуален модел на реална образователна среда с автоматично управление на учебните процеси и хранилище на образователни материали – лекции, презентации, книги и курсове, до които можете да получите достъп от всяко устройство навсякъде по света.

Continue reading
Posted in Библиотека | Comments Off on Semlog