Библиотека

Библиотеката е място за книги, учебни материали и нормативни документи. Те се поддържат от администратора на платформата. Обучаемите могат да четат и да копират всичко от библиотеката, но не могат да променят или изтриват нейното съдържание. Достъпът до библиотеката е с парола, която обучаемите получават от администратора след като се регистрират на платформата.

Избрани текстове

Публикуваните текстове помагат за многостранното и задълбочено осмисляне на смисъла и целите на съвременното образование и учебния процес. Те са избрани според тяхната актуалност, значимост и относимост към мисията на тази платформа.

Линкове

Учебни материали

Начало →