Платформа

http://learn.semlog.org/login/index.php

Платформата съдържа лекции, учебници, учебни материали, нормативни документи, конспекти и тестове за провеждане на изпити. Съдържанието е представено във вид удобен за неприсъствено провеждане на занятията и самостоятелна работа на обучаемите. За да използвате платформата трябва да се регистрирате.

Ред за регистрация

1. Попълнете входните данни за регистрация в менюто “Create New Account”. Потребителското си име напишете на латиница с малки букви.

2. Паролата изберете да е с повече от 8 знака, с малки и големи букви и число, без препинателни знаци.

3. Името и фамилията въведете на български език.

4. След като въведете данните изпратете имейл на администратора на платформата за да потвърди регистрацията и да ви запише в учебната дисциплина която ще изучавате, на адрес: c.semerdzhiev@unibit.bg

5. След като вашата регистрация е потвърдена влезете в платформата на страницата “Моето табло”. Изберете от менюто (горе, в ляво) “Начална страница” и ще видите учебните дисциплини. Изберете вашата учебна дисциплина.

6. След като влезете в учебната дисциплина получавате достъп до учебните материали и изпитните тестове и можете да започнете вашата работа с учебното съдържание. Всеки обучаем има само една регистрация на платформата. Преподавателят може да изключи даден студент или изключването става автоматично, ако студентът не е посещавал дисциплината в течение на зададеният от администратора период от време.

7. Във всяка учебна дисциплина са включени тестове за оценка на постигнатите от обучението резултати. Те могат да са входящи, текущи, изпитни, поправителни и ликвидационни. Тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценени повторно, ако въпросите бъдат променени. Те са достъпни само за определен период от време, след изтичането на което обучаемите нямат достъп до тях. По преценка на преподавателя, тестовете могат да бъдат правени по повече от веднъж, да бъдат с прогресираща трудност и към въпросите могат да се изписват коментари или да се показват верните отговори. Въпросите и отговорите всеки път могат да бъдат показвани в различен ред, за да се избегне преписване. За всеки тест имате точно определен брой опити. Изпълнете ги. Крайната оценка е най-високата която сте постигнали от направените изпълнения. На страницата с теста е дадена скалата за оценка.

8. В някои учебни дисциплини са включени “Задания” за самостоятелна работа. В тях са описани методиката на изпълнението, формата на отчитане, крайният срок и максималната оценка. Обучаемите качват на платформата своите работи в зададения формат. Датата на качването се изписва. Позволено е да се предават задания и след изтичането на крайния срок, но срокът на закъснението се документира автоматично. Коментарите на преподавателя се изписват на страницата с оценките. Всеки обучаем получава писмо в своята електронна поща с резултатите. Преподавателят има възможността да позволи повторно предаване на заданието след оценяване (за повишаване на оценката).

За допълнителна информация не се колебайте да ми пишете на служебния ми имейл: c.semerdzhiev@unibit.bg.

Към “Начало” →