Умения за учене през целия живот

В XXI век неграмотните хора няма да са тези, които не умеят да пишат и четат, а тези, които не могат да се учат, отучват и преучват. – Алвин Тофлър.

 1. Навременно идентифициране на ценните знания. Стойността на знанието зависи от неговата рядкост. Когато новите технологии променят индустрията, има недостиг на хора с подходящите умения и висока компенсация за тези умения. С течение на времето повече хора ги придобиват и размерът на конкурентното предимство на притежаването им намалява.
 2. Бързо усвояване на нови умения. Възможностите идват и си отиват внезапно. Затова е важно бързо да придобиете нови умения. Разбирането и прилагането на умствени модели е универсално умение, от което се нуждаят всички. Менталните модели формират база от знания, която е полезна във всяка област. Те ще ви помогнат да учите по-бързо.
 3. Обяснете на другите стойността на вашите умения. Хората с еднакви умения понякога получават напълно различни заплати и заемат различни позиции. Всичко зависи от способността да убеждавате другите и да обяснявате. Повечето прекарват години, усвоявайки технически умения, но забравят за комуникационните умения.
 4. Преобразувайте знанията в пари и резултати. Има много начини да превърнете знанието в пари. Например намиране на работа с добра заплата, получаване на повишение, стартиране на успешен бизнес, ставане на консултант или експерт в някои отрасли.
 5. Инвестирайте в обучение, за да получите най-голяма печалба. За да постигне целите си, всеки трябва да намери правилните книги, онлайн курсове и програми за обучение. За да създадете такова “портфолио”, използвайте финансови термини във връзка със самообразованието: възвръщаемост на инвестициите, управление на риска, минимално приемлив процент, хеджиране, диверсификация.
 6. Умейте да се учите. Скоростта на обучение определя колко бързо се натрупват знанията ви във времето. Например, сравнете тези, които четат една книга седмично, спрямо тези, които четат книга на всеки десет дни. Разлика от 16 книги ще се натрупа за една година.
 7. Създайте свой собствен ритуал за учене
  1. Отделяйте време за учене: един час, пет дни в седмицата. Ако имате много натоварен график, разбийте този час на няколко части.
  2. Упражнявай се редовно. В продължение на един час се съпротивлявайте на отлагането и желанието да се забавлявате.
  3. Използвайте лайфхакове, за да запомните и приложите получената информация. Това ще увеличи ползите от вашите дейности.
 8. Спрете да мислите, че знанията се получават само от 5 до 22 години. Не е вярно, че после можете да се развивате по инерция, само със старание и трудолюбие. За да успеете в новата епоха, трябва постоянно да се учите, през целия живот, докато сте живи и здрави.

Източник: Ульрих Бозер, Как научиться учиться: Навыки осознанного усвоения знаний. – М.: Альпина Паблишер, 2020, ISBN 978-5-9614-3365-4

Библиотека